Algorytmy i złożoność obliczeniowa (Algorithms and Complexity) 2020/21:

Ostateczne poprawki, zaliczenia, konsultacje - sobota 20.02.2021 - godz. 11:30 https://meet.google.com/tgz-gsrx-xws

Studia stacjonarne

Zadania do samodzielnego opracowania - przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych:
Tasks for self-study - preparation for laboratory classes

Laboratoria:


Studia niestacjonarne:

Zadania do samodzielnego opracowania - przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych:

Laboratoria:
Powrót do strony głównej